GBS Praha, s.r.o.

Tel.: +420 283 923 121

E-mail: gbs@gbs.cz
Rychnovská 408, Praha18 – Letňany

Důlní geodézie

Disponujeme oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem v oblasti důlního měřictví vystavené Obvodním báňským úřadem. Provádíme činnosti z oboru důlního měřictví.

  • Základní důlní mapa a mapa povrchové situace dle vyhl. 435/1992 Sb.
  • Výkon funkce hlavního důlního měřiče.
  • plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD)
  • plán využívání ložiska