GBS Praha, s.r.o.

Tel.: +420 283 923 121

E-mail: gbs@gbs.cz
Rychnovská 408, Praha18 – Letňany

Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie se zabývá činnostmi spojenými s výstavbou budov, komunikací a dalších inženýrských staveb. Provádíme celé spektrum profesionálních činností:

  • vytyčování prostorových a liniových staveb
  • terénní úpravy a zemní práce, výpočet kubatur
  • sledování prostorových deformací (jeřábové dráhy, opěrné zdi, mosty atp.)
  • určení svislosti (komíny, stožáry, věže, výtahové šachty atp.)
  • funkce odpovědného geodeta investora – kontrolní činnost
  • funkce Odpovědného geodet projektanta
  • zaměření skutečného provedení stavby, předání správcům inženýrských sítí