GBS Praha, s.r.o.

Tel.: +420 283 923 121

E-mail: gbs@gbs.cz
Rychnovská 408, Praha18 – Letňany

Katastr nemovitostí

Zabýváme se komplexně problematikou katastru nemovitostí a nabízíme:

 • geometrické plány (rozdělení pozemku, vyznačení budov, vyznačení věcných břemen atp.)
 • vytyčení hranic pozemků
 • návrhy zápisů do KN
 • sepsání smluv
 • poradenská a konzultační činnost
  • jednání se stavebními úřady pro dělení a scelování pozemků
  • komplexní řešení zatím méně obvyklých věcných práv – přídatné spoluvlastnictví a právo stavby
  • opravy nesprávných stavů zápisů v operátech katastru nemovitostí
  • prověření historie zapsaných věcných práv, historie a stav zátěží věcnými právy