GBS Praha, s.r.o.

Tel.: +420 283 923 121

E-mail: gbs@gbs.cz
Rychnovská 408, Praha18 – Letňany

Mapování

Vytváříme mapy různých měřítek a různého obsahu podle požadavků objednatele.

  • veškeré účelové mapy
  • vrstevnice v libovolném intervalu
  • neměřické informace (specifikace povrchů, charakteristika dřevin, výšky okolních budov atp.)
  • aktuální katastrální mapa
  • vyšetření průběhu podzemních zařízení včetně vyjádření správce sítě