GBS Praha, s.r.o.

Tel.: +420 283 923 121

E-mail: gbs@gbs.cz
Rychnovská 408, Praha18 – Letňany

Sledování deformací opěrné zdi

Praha - Platnéřská ulice - po dobu 15 měsíců