GBS Praha, s.r.o.

Tel.: +420 283 923 121

E-mail: gbs@gbs.cz
Rychnovská 408, Praha18 – Letňany

Projekt DOCK Libeň

Průběžně všechny budovy Z1 - Z9; 240 jednotek