GBS Praha, s.r.o.

Tel.: +420 283 923 121

E-mail: gbs@gbs.cz
Rychnovská 408, Praha18 – Letňany

Prohlášení vlastníka

Pro vlastníky bytových domů a pro developery nabízíme komplexní zpracování prohlášení vlastníka. Zaměříme a vypočteme plochu bytové jednotky i plochy společných částí.

  • komplexní zpracování problematiky rozdělení nemovité věci na jednotky a spoluvlastnické podíly k jejím společným částem
  • sepsání textu Prohlášení vlastníka, texty Vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovité věci rozdělením na jednotky a podíly, texty Smlouvy o výstavbě
  • sepsání stanov společenství vlastníků, pokud jsou součástí výše popsaných listin
  • zaměření jednotek (rozestavěné i dokončené), zpracováváme výkresy – grafickou přílohu; vyčíslujeme plochy jednotek a výše spoluvlastnických podílů podle zvolené metodiky
  • zajištění vkladu do operátů katastru nemovitostí
  • poradenství, konsultace nestandardních podmínky právníky katastrálního pracoviště
  • rozsah od dvou jednotek až po developerské projekty se 450 jednotkami