GBS Praha s.r.o.

Rychnovská 408
199 00 Praha 9 - Letňany
tel. (fax): +420 283 923 121
email: gbs@gbs.cz
www.gbs.cz

Inženýrská geodézie
 • vytyčování staveb
 • kontrolní měření
 • inženýrské sítě
 • sledování deformací
 • jeřábové dráhy
 • produktovody
Mapování
 • účelové mapy
 • podklady pro projekt
 • skutečné provedení staveb
 • dokumentace budov
 • pasport staveb
Geometrické plány
 • dělení pozemků
 • vyznačení stavby
 • věcná břemena
Právo v katastru
 • poradenství
 • smlouvy
 • prohlášení vlastníka
 • zápisy do katastru
Důlní geodézie
 • základní důlní mapy
 • určení kubatur
 • hlavní důlní měřič